ฟังเพลงเพราะจาก ดนตรีสีสัน ฟังฟังฟัง สบายตลอดทั้งวัน

และมากกว่า 24 ชั่วโมง เพราะเราคือรายการวิทยุที่ออกอากาศต่อเนื่องตลอด 31 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา