ฟังเพลงเพราะจาก ดนตรีสีสัน ฟังฟังฟัง มากกว่า 24 ชั่วโมง

เพราะเราคือรายการวิทยุที่ออกอากาศต่อเนื่องตลอด 32 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา